DEBUTANTPOKALEN (ÖKL)

Instiftat av Ann-Christin och Åke Lindberg, Arvidsjaur 1985. Ursprunglig silverpokal saknar plats för

fler inteckningar, var av ny pokal cirkulerar from 2009.

Debutantpokalen

Statuter:

Delas ut till bästa debutant i ÖKL jaktprov anordnat av SVK Bottenviken.

Med "bästa debutant" menas hund som startar på prov i ÖKL för första gången.

Krav - lägst betyg 5 på fältdelen och godkända prov i bruksgrenar.

Om flera hundar har samma poäng på fältdelen ska de skiljas enligt följande:

1. Hund med bästa apporterings poäng går före.

2. Om hundarna ej kan skiljas, vinner den med högsta sammanlagda poäng.

3. Om hundarna ej kan skiljas, går yngre hund före.

4. Domaren avgör om ovanstående ej särskiljer hundarna.

Den som först erhåller 3 inteckningar i priset tar det för evigt.

__________________________________________

SILVERTJÄDERN (ÖKL)

Silvertjädern (3)

Instiftat av SVK Bottenviken 1977. Priset består av en silvertjäder monterad på träplatta.

Statuter:

Segrare i klassen

1:a pris på jaktprovet krävs för utdelning

Vid 3 inteckningar avslutas priset.

________________________________________________

VP för Bästa hund i SVK Bottenviken (fd. Fjällpriset)

Fjällpriset

Instiftat av SVK Bottenviken 1998 med nya statuter 2013. Syftet är att premiera den skicklige jakthunden. Priset består av en akvarellmålning med motiv av ripa målat av konstnären Tore Nordlund, Piteå. Till tavlan medföljer en speciell transportlåda. Skall vara ständigt vandrande (till styrelsen beslutar annat). Styrelsen kan fatta beslutet att enbart utdela det för året tillhörande diplom.

 

Statuter:

Priset tilldelas bästa hund tillhörande SVK Bottenviken,oavsett klass, som startar vid något av SVK Bottenvikens jaktprov, såväl ordinarie som särskilda prov och på underlag såväl skog som fjäll. I dagsläget arrangeras fjällprov endastsom särskilt prov.

 

Priset tilldelas hund med 1:a pris och med högsta fältpoäng.

Vid lika fältpoäng avgör apportbetyg.

Vid lika apportbetyg går högsta sammanlagda poäng före.

Vid lika även där går priset till yngsta hund/tik.

_____________________________________________

SKOGSSTJÄRNAN, vandringspris till bästa rapportör i skog.

Skogsstjä..

Instiftat 2009

Statuter:

Instiftat av Didrik Skarin, Arvidsjaur 2009. Syftet är att lyfta fram underlaget skog och premiera det unika i den genuina skogshunden. Priset består av en tavla med motiv av SJCHRåvatj Tjikuna.

Statuter:

1. Högsta totalpoäng, oavsett klass, blir provets bästa hund enligt SVK:s provregler.

2. Lägst 7:a på fält, samt att hunden skall ha uppvisat minst en godkänd rapportering.

 

Domaranvisningar finns för poängsättning av rapportens utförande. Tjänstgörande domare samråder för att utse bästa hund.

_____________________________________________

KÅSAN, SVK BOTTENVIKENS - BÄSTA VORSTEH - VILTSPÅRHUND

Kåsan - viltspår

Instiftat 1971 av G. Hansson och B. Fasth. Premie för bästa viltspårhund av vorstehras i

anlags- eller öppenklass. Priset består av en träkåsa.

Statuter:

____________________________________________

SVK BOTTENVIKENS BÄSTA VILTSPÅRHUND

BENGT TAPANI´S VANDRINGSPRIS

Älgen - viltspår

Premie för bästa viltspårhund i anlags- eller öppenklass. Priset består av en älgstaty.

Statuter:

 

 

svk loga