Eftersök i Råneå/Andholmen 2019 - lördag 6 juli - alla klasser.

Sista anmälnings- och betalningsdag 15 juni.

UKL - 200 kr

ÖKL/EKL - 300 kr

Betalning sker via bankgiro: 5751-3657 alt. swishnummer: 1231611136

Anmälan sker via SVK:s hemsida http://www.vorsteh.se/kmanmjaktprov.html

OBS! Notera att nytt anmälningsförfarande är under uppförande och förväntas vara i bruk under sommaren 2019.

Domare: Christer Holmberg och reservdomare Ann-Helen Widén

Samtycke

I SVK/Lokalavdelningen behandlas alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen – EU 2016/79. Vid anmälan till provet ger deltagarna sitt samtycke att bilder med namn publiceras på Bottenvikens hemsida för att visa aktiviteter som genomförs i lokalavdelningen.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto - bästa ekipage respektive dag 2012

Bästa hundar 14 juli

Bästa hundar 15 juli