OBS! PM och deltagarlista till provet 27-28 april OBS!

 

Annons till provet

SÄRSKILT FJÄLLPROV 2019

 Datum: 27-28 april 2019 i Arjeplog

Domare: Mattias Larsson

Logi: Vi kommer att utgå från närområdet Vuoggatjålme/Sandviken, så tips på boende att söka är

förslagsvis från Jäckvik och västerut.

Viktig information! Transport ut på fjället kommer att ske med skoter. Det åligger deltagarna själva att

ordna med detta, vi i provledningen kan hjälpa till med kontakt med övriga deltagare.

Anmälan och betalning: SVK Bottenviken tillhanda senast 11 april – 2019. Anmälan görs via länk

http://www.vorsteh.se/kmanmjaktprov.html

Startavgift UKL 300 kr ÖKL/EKL 400 kr betalas till bankgiro:5751-3657 alt. swishnr: 1231611136,

inga kostnader för domare och funktionärer tillkommer.

Övrig kostnad, deltagarna betalar själva för dagkort om ni inte har årskort. Kontakta provledning för mer

information. Notera att förare av hund måste ha Statligt jaktkort.

Vid stort intresse har Bottenvikens medlemmar företräde.

Frågor besvaras av provledare Petter Ekblom 072-5510501

Välkomna!

 

Robur2019Agria