Anmälan till prov/utställningar.

Ordinarieprov

Vid anmälan till ordinarie jakt- och eftersöksprov måste en anmälan per dag skickas in med bifogad blankett. Logga in på www.vorsteh.se, alt. följ länkarna.

Information: http://www.vorsteh.se/kmanmalanprov.html

Eftersök- och jaktprov: http://www.vorsteh.se/kmanmjaktprov.html

Utställning: http://www.vorsteh.se/utstallning.html

Inbetalningar till våra aktiviteter, Bankgiro: 5751-3657 alt. swishnr: 1231611136

Ange hundens namn, regnr, aktivitet samt datum.

Betalning via BIC/IBAN

HANDSESS / SE66 6000 0000 0007 2661 9272

Svenska Handelsbanken

Box 134

941 23 PITEÅ 

Ordinarieprov

Jaktprov UKL 300 kr

Eftersök UKL 200 kr

Jaktprov ÖKL/EKL 400 kr

Eftersök ÖKL/EKL 300 kr

Särskilda prov

Jaktprov UKL 200kr

Eftersök UKL 150kr 

Jaktprov ÖKL/EKL 300 kr

Eftersök ÖKL/EKL 250 kr

Viltspår - rörliga prov

Viltspårprov arrangerade av SVK Bottenviken

Anlags- och öppenklass 400 kr, i priset ingår ersättning till domare.

Utställning

Valp 4 - 9 månader, champion- och veteranklass 200 kr

Övriga klasser                                                   350 kr     

Återbetalning

Återbetalning av startavgift sker mot uppvisande av veterinärintyg, krav skall ställas 8 dagar efter avslutat prov. Administrativavgift, 50 kr.