I SVK/Lokalavdelningen behandlas alla personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen – EU 2016/679
GDPR. För mer utförlig information gällande behandling av personuppgifter, gå till
www.svk.se.
På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen.
Uppgifterna kommer att användas för verksamheten inom (SVK/Lokalavdelningen) och
utskick av information från (SVK/Lokalavdelningen).
Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta 
(SVK/Lokalavdelningen).