Antal inlägg: 493

Namn: D.Skarin
Tidpunkt: 2017-05-11 19:58
0705258995

Namn: Anna
Tidpunkt: 2017-05-11 19:43
Hur kommer man i kontakt med dom ?

Namn: D.Skarin
Tidpunkt: 2017-05-11 17:47
Apportvilt till försäljning finns i Arvidsjaur i Bottenvikens regi
Räv. Mås . TrutNamn: Anna
Tidpunkt: 2017-05-11 13:25
Finns det någon som vet vart man kan köpa apport vilt?

Namn: SVK/Västerbotten
Tidpunkt: 2017-03-31 21:40
SVK/VÄSTERBOTTEN i samarbete med VBFK arrangerar MAJUTSTÄLLNINGEN i samband med utemässan i Lappland. 26 maj 2017. Anmälan tre veckor innan

Namn: Tommy
Tidpunkt: 2017-03-15 07:50
Vårprov Fält 25-26/3 (Särskilt) Grönsöö om intresse/info Ring 070-3500076 Tommy

Namn: Roger Seppä
Tidpunkt: 2017-01-28 09:08
Kallelse till SVK Bottenvikens årsmöte
Söndag den 19 februari 2017
I Mediahuset i Luleå med start 15:00
Våra medlemmar kallas härmed till stadgeenligt årsmöte
Dagordning
§ 1 Sammanträdet öppnas Ordförande
§ 2 Godkännande av dagordning. Årsmötet
§ 3 Justering av röstlängd. Sekreteraren
§ 4 Val av ordförande för mötet. Årsmötet
§ 5 Val av sekreterare för årsmötet. Årsmötet
§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet. Årsmötet
§ 7 Fråga om årsmötet är behörigen utlyst. Ordförande
§ 8 Styrelsens årsredovisning. Ordförande
a) Årsberättelsen. Sekreteraren
b) Resultat- och balansräkning. Kassör
c) Revisorernas berättelse. Revisor/ordförande
§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag till resultatdisposition. Kassör
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet
§ 11 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget. Årsmötet
§ 12 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. Årsmötet
§ 13 Val av ordförande fram till tiden för nästa årsmöte. Årsmötet/valberedning
§ 14 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen Årsmötet/valberedning
§ 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter. Årsmötet/valberedning
§ 16 Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande för att förbereda de val som enligt punkterna 14 – 16 skall förekomma vid nästa ordinarie årsmöte. Årsmötet
§ 17 Avtackningar
§ 18 Övriga ärenden, som lokalavdelningens styrelse hänskjutit till årsmötet eller som av medlemmarna anmälts till styrelsen för behandling på årsmötet. Ordförande
§ 19 Sammanträdet avslutas.

Varmt välkomna!
Styrelsen SVK Bottenviken

Namn: Lars Hallerfors
Tidpunkt: 2016-10-09 14:25
Om det finns intresse tänkte jag försöka dra ihop ett SP skog.. Inget klart ännu så hör av dig om det finns intresse så ser vi vad vi kan få till!
Är på jobb till tisdag men skicka mess eller PM på faxebook så hör jag av mig!
/Lars 072-2262733

Namn: Viveka Grahn
Tidpunkt: 2016-10-06 07:56
SP skog planeras 14/10. Provet är fullt och reserv finns.

Namn: Robert Lundgren
Tidpunkt: 2016-10-04 11:05
SP Skog 7 oktober i Piteå (Lillpite) provet är fullt.

Denna gästbok är till för dig som vill dela dina tankar eller åsikter med andra, så ta och slå dig ner en stund och lämna ett avtryck i tiden.

Webmaster har rätt att plocka bort "konstiga" inlägg

 
 
 
:) ;) :D :( :O :P :| :S