Årsmötet 10 februari

2019-02-11 09:56

Vi tackar avgående ordförande Carolin Karlsson för mångårigt styrelsearbete och hälsar Peter Åström välkommen till uppdraget. Här hittar ni ett kort referat från årsmötet.

Ordförande