Problem med anmälningssidan till utställningen

2019-04-16 07:12

Tyvärr har det uppstått problem med anmälningssidan till SVK:s utställningar.

Ni kan skicka mail med hundens namn och registreringsnummer och klass till 

kassor@svkbottenviken.se inför Bottenvikens utställning 12 maj.

M v h / Ann