Motioner till fullmäktige 2019

2018-10-21 08:37

Har Du tänkt att lämna motion till SVK:s fullmäktige 2019?

Tänk på att den ska skickas till SVK Bottenvikens styrelse. Det är lokalavdelningarnas styrelse som är remissinstans.