Regelremiss

2018-12-11 20:34

De förslag på regelrevideringar som föreslagits av SVK/Regelgruppen har nu skickats ut på remiss till lokalavdelningarna, avelskommittén, domarkommittén och datakommittén.

Samtliga medlemmar i lokalavdelningen kan inkomma med åsikter till styrelsen. Maila till carolin.karlsson@norrbottensmedia.se senast 1 mars. 

Samtliga regelremisser finns att hitta här.