Kallelse till Årsmöte 2019

2019-01-18 21:12

Nedan finns kallelse till SVK Bottenvikens årsmöte, Brändön kl 15.00. 

Klicka här.