Bilder på champions sökes!

2019-04-04 10:28

Ny hemsida är under upparbetning därför efterlyses bilder på hundar som blivit champion.

Maila en bild per hund i bra kvalitét. Skriv hundens namn, regnummer, ägare och vilket år hunden tog championatet. Maila bilden som bifogad fil till martin.strom@norconsult.com