shvorsteh_l

STRÄVHÅRIG VORSTEH

STANDARD FÖR STRÄVHÅRIG VORSTEH FCI nr 98 (Deutsch Drahthaar)GRUPP 7
ORIGINALSTANDARD 1994-07-29 FCI-STANDARD 1998-08-07; tyska SKKs STANDARDKOMMITTÉ 1999-10-0

 URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Tyskland

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Mångsidig jakthund

FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 7, sektion 1 Med arbetsprov

BAKGRUND/ÄNDAMÅL: Strävhårig vorsteh är en stående fågelhund, som härstammar från avelsarbete utfört under slutet av 1800-talet efter idéer av ”Hegewald” (friherre Sigismund von Zedlitz und Neukirch). Med griffon korthals som utgångspunkt utgjorde en karaktärsfast och effektiv strävhårig jakthund målet för avelsarbetet. Principen var ”arbetsuppgiften ger typen” samt konsekvent urval av det bästa avelsmaterialet bland strävhårs-raserna (pudelpointer, griffon korthals, deutsch stichelhaar). Genom inkorsning av korthårig vorsteh framavlades på kort tid en fågelhund, som utmärker sig genom ändamålsenlig, vattenavstötande päls och mångsidig användbarhet som jakthund. Genom dessa egenskaper blev på några få årtionden strävhårig vorsteh den mest uppskattade och pålitligaste av de stora jakthundsraserna i Tyskland och i många andra länder.

HELHETSINTRYCK: Strävhårig vorsteh skall ha ett ädelt utseende och sträv päls, som fullständigt täcker huden. Uttrycket skall vara uppmärksamt och energiskt. Rörelserna skall vara kraftfulla, vägvinnande, flytande och harmoniska.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN: Kroppslängd och mankhöjd skall helst vara lika. Kroppslängden får överstiga mankhöjden med upp till 3 cm.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR: Strävhårig vorsteh skall vara nervfast, behärskad och harmonisk. Den skall vara varken skygg eller aggressiv.

HUVUD: Huvudet skall harmoniera med kroppsstorlek och kön. Huvudets plan skall divergera lätt.

SKALLPARTI: Skallen skall vara flat. Endast skallens sidor skall vara svagt rundade. Den skall vara måttligt bred med tydligt markerade ögonbrynsbågar.

STOP: Stopet skall vara tydligt markerat.

NOSTRYFFEL: Nostryffeln skall vara kraftigt pigmenterad och harmoniera med pälsfärgen. Näsborrarna skall vara väl öppna. Nosparti: Nospartiet skall vara långt, brett, kraftigt och djupt. I profil skall nosryggen vara lätt välvd (s.k. ramsnos).

LÄPPAR: Läpparna skall vara tjocka, åtliggande och ej överhängande. De skall vara väl pigmenterade och harmoniera med pälsfärgen.

KÄKAR/TÄNDER: Tänderna skall vara välutvecklade. Käkarna skall vara kraftiga med ett perfekt, regelbundet, fullständigt och fulltaligt saxbett.

ÖGON: Ögonen skall vara så mörka som möjligt med livligt, vaket uttryck. De skall vara varken djupt liggande eller framträdande. Ögonkanterna skall vara väl pigmenterade och åtliggande.

ÖRON: Öronen skall vara medelstora, högt och brett ansatta, ej vridna.

HALS: Halsen skall vara medellång, kraftigt musklad, lätt böjd och torr.

KROPP:

RYGGLINJE: Rygglinjen skall vara rak och svagt sluttande.

MANKE: Manken skall vara markerad.

RYGG: Ryggen skall vara fast och väl musklad.

LÄNDPARTI: Ländpartiet skall vara kort, brett och muskulöst med brett bäcken.

KORS: Korset skall vara långt och brett, lätt sluttande med god muskulatur.

BRÖSTKORG: Bröstet skall vara brett och djupt med markerat förbröst. Bröstbenet skall sträcka sig långt bak. Revbenen skall vara väl välvda.

UNDERLINJE: Buklinjen skall vara stram och lätt uppdragen i en elegant båge.

SVANS:

KUPERAD SVANS: Svansen skall följa rygglinjen och helst bäras horisontellt eller svagt, men ej kraftigt, uppåtböjd. Den skall vara varken för tjock eller för tunn och skall vara för jaktbruk ändamålsenligt kuperad.

OKUPERAD SVANS: I länder med kuperingsförbud får svansen vara okuperad. Den skall nå till hasen och bäras rak eller svagt sabel-formad. FRÅN OCH MED DEN FÖRSTA JANUARI 1989 ÄR SVANSKUPERING FÖRBJUDEN I SVERIGE.

EXTREMITETER:

FRAMSTÄLL: Framifrån sett skall frambenen vara raka och parallella, från sidan sett väl ställda under kroppen. Avståndet från marken till armbågen skall vara ungefär detsamma som mellan armbågen och manken.

SKULDERBLAD: Skuldran skall vara kraftigt musklad. Skulderbladet skall vara väl bakåtlagt och väl vinklat mot överarmen.

ÖVERARM: Överarmarna skall vara långa med väl utvecklad, torr muskulatur.

ARMBÅGE: Armbågarna skall vara väl åtliggande mot kroppen, varken inåt- eller utåtvridna. Överarmen skall vara väl vinklad mot underarmen.

UNDERARM: Underarmarna skall vara torra och lodräta med kraftig benstomme.

HANDLOV: Handlovarna skall vara starka.

MELLANHAND: Från sidan sett skall mellanhänderna vara svagt sluttande.

TASSAR: Framtassarna skall vara ovala med slutna tår och tillräckligt tjocka, kraftiga, motståndskraftiga och väl pigmenterade trampdynor. Tassarna skall vara parallella såväl i stillastående som i rörelse. De skall vara varken inåt- eller utåtvridna.

BAKSTÄLL: Bakifrån sett skall bakbenen vara raka och parallella. Benstommen skall vara kraftig.

LÅR: Låren skall vara långa, breda och muskulösa. De skall vara väl vinklade mot bäckenet.

KNÄLED: Knälederna skall vara starka. God vinkel mellan lår och underben.

UNDERBEN: Underbenen skall vara långa, muskulösa och seniga.

HAS: Haslederna skall vara starka och väl vinklade.

MELLANFOT: Mellanfötterna skall vara korta och lodrätt ställda.

TASSAR: Baktassar, se framtassar.

RÖRELSER: Rörelserna skall vara vägvinnande med god steglängd fram och gott påskjut bak. Fram- och bakben skall föras rakt och parallellt. Under rörelse skall hunden ha god resning.

HUD: Huden skall vara stram, åtliggande och utan veck.

PÄLS:

PÄLSSTRUKTUR: Pälsen skall vara sträv, hård, åtliggande och tät. Täckhåren skall vara 2-4 cm långa med tät, vattenavvisande underull. Kroppens konturer får inte döljas av för lång päls. Den skall genom sin hårdhet och täthet ge bästa möjliga skydd mot väder och skador. Nedtill på benen, bröstet och buken skall pälsen vara kort men tät. På huvudet och öronen skall den vara kortare och samtidigt tätare, men ej mjukare. Markerade ögonbryn och ett kraftigt, strävt men inte alltför långt skägg understryker det energiska ansiktsuttrycket.

PÄLSFÄRG: Brunskimmel; svartskimmel, med eller utan fläckar; brun med eller utan bröstfläck. Andra färger är ej tillåtna.

STORLEK/VIKT:

MANKHÖJD:

HANHUND: 61 – 68 cm

TIK: 57 – 64 cm

FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i för-hållande till graden av avvikelse.

ALLVARLIGA FEL:
- Kort, smalt eller spetsigt nosparti
- Svagt bett; fullständigt eller partiellt tångbett
- Mycket lösa ögonkanter
- Svankrygg; karprygg
- Överbyggdhet
- För kort bröstben
- Kraftigt inåt- eller utåtvridna armbågar
- Kohasighet, hjulbenthet, hastrånga bakben såväl i stående som i rörelse
- Passgång; stel eller trippande gång
- Tunn päls; avsaknad av underull

DISKVALIFICERANDE FEL:
- Svag mentalitet
- Över- eller underbett; korsbett
- Avsaknad av tänder förutom P1
- Pigmentfel
- Olikfärgade ögon
- Entropion
- Ektropion
- Medfödd kroksvans eller stubbsvans

NOTA BENE: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter, som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.