Övriga uppdrag 2018


Resultatredovisning

 • Utställning och viltspår  Ann Lundgren  070-6566340 kassor@svkbottenviken.se
 • Eftersök och jaktprov  Lars Hallerfors 
 • Redovisning särskilda prov Martin Ström  076 7640320 martin.strom@norconsult.com 
 • Valberedning: Irene Nilsson (ordf.) 
 • Valberedning: Viveka Grahn
 • Valberedning: Jonas Seger  
 • Revisor: Helena Wikström   
 • Revisor: Charlott Lövbrant
 • Revisorsuppleant: Ann-Helén Widén
 • Revisorsuppleant: Tommy Lindström
 • Domarbokningar: Robert Lundgren rln@polarbrod.se
 • Utställningar: Ann Lundgren   
 • Apportvilt: Carolin Karlsson

Viltspår

 • Viltspår 

Övrigt:

 • Materialförvaltare  Ann Lundgren
 • Fullmäktigedelegat: Carolin Karlsson (Henrik Boström) 
 • Fullmäktigedelegat: Ann Lundgren (Lars Hallerfors)
 • Instruktörer      Se utbildningskommittén