Övriga uppdrag 2019

 • Utställning och viltspår: Ann Lundgren 070-6566340 kassor@svkbottenviken.se
 • Eftersök och jaktprov: Lars Hallerfors 
 • Redovisning särskilda prov: Martin Ström 076-7640320 martin.strom@norconsult.com 
 • Valberedning: Henrik Boström (sk.) 
 • Valberedning: Christer Holmberg
 • Valberedning: Emilia Nilsson  
 • Revisor: Erik Plenk   
 • Revisor: Roger Kempainen
 • Revisorsuppleant: Ann-Helén Widén
 • Revisorsuppleant: Tommy Lindström
 • Domarbokningar: Mattias Larsson
 • Utställningar: Ann Lundgren   
 • Apportvilt: 

Viltspår

 • Viltspår 

Övrigt:

 • Materialförvaltare: Ann Lundgren
 • Fullmäktigedelegat: Peter Åström
 • Fullmäktigedelegat: Mattias Larsson
 • Instruktörer: Se utbildningskommittén