VILTSPÅR - RÖRLIGA PROV

Notera förfaringssätt vid arrangemang av rörliga viltspårprov i SVK Bottenvikens regi.

  • Ange domare samt provledare.
  • Försäkra er om att ni har tillstånd av markägare.
  • Resultatblanketter med underskrift samt domarens personnummer, skickas till Ann. Viktigt att hundens registreringsnummer är angivet.
  • OBS! Ann registrerar resultatet för vidarebefordran till Kenneth Sundvall. ISVK Bottenvikens regi får inget viltspårprov passera angiven arbetsgång. Resultaten redovisas månadsvis.
  • Notera ändringar från Svenska Jordbruksverket gällande animaliska biprodukter.